Tehosta B2B-markkinointia HubSpotin avulla

Liiketoimintalähtöinen konsultointi, koulutus ja mentorointi

Markkinointiautomaation ydinosaamisemme keskittyy HubSpotin käytön liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Pyrimme saavuttamaan mitattavaa arvoa asiakkaillemme keskittymällä olennaiseen ja välttäen merkityksetöntä ylioptimointia. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä rakentamaan ymmärrettävää ja relevanttia sisältöä, parantamaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä sekä tehostamaan liidigenerointia. 

Tuotteeseen ja palveluihin liittyvien sisältöjen kehittäminen

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät sisällöt ovat usein B2B-yritysten markkinoinnin suurimpia kompastuskiviä. Sisällöt ovat usein hyvin geneerisiä ja niiden hyöty asiakkaalle on heikko. 

Kohdennetun sisältöstrategian avulla ratkaisemme tuotteisiin ja palveluihin liittyvien sisältöjen puutteet priorisoidusti. Keskitymme kehittämään sisältöjä, jotka vastaavat kohderyhmän tarpeisiin ja kuvaavat palvelun konkreettisia ominaisuuksia.

Analysoimme huolellisesti kohderyhmäsi tarpeita, odotuksia  ja haasteita. Tämän perusteella luomme sisältöstrategian, jonka kautta asiakkaat ymmärtävät selkeästi palvelusi hyödyn ja arvon. Laadukas tuotesisältö parantaa liidien laatua ja auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

Käytämme markkinointiautomaatiota sekä sisällön luomiseen että jakeluun. Automaation avulla pystymme personoimaan sisältöä asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Oikeat työkalut myös helpottavat sisällöntuotantoa ja sen ylläpitoa.

Myynnin ja markkinoinnin yhteisten toimintamallien rakentaminen

Myynnin ja markkinoinnin saumaton yhteistyö on tuloksekkaan asiakashankinnan perusedellytys. Tekemiseen tarvitaan selkeä ja tehokas toimintamalli, joka luo päivittäiselle työlle yhteisen suunnan ja tavoitteet.

Autamme määrittelemään yhteiset tavoitteet ja mittarit myynnille ja markkinoinnille. Näin luomme yhtenäisen näkemyksen siitä, mitä onnistuminen tarkoittaa ja miten siihen päästään. Samalla luomme markkinointiautomaation käytön ympärille selkeän prosessin.

Koulutamme HubSpotin käytössä ja varmistamme, että kaikki ymmärtävät sen hyödyt ja osaavat käyttää sitä oikein. Tällä tavoin varmistamme, että markkinointiautomaatio integroituu saumattomasti myynnin ja markkinoinnin päivittäiseen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Liidigeneroinnin tehostaminen 

Online-liidigeneroinnin kehittäminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Mikäli tavoitellaan vain pikavoittoja, jäävät tulokset usein laihoiksi. Siksi liidigeneroinnin kyvykkyyksien kehittämiseen kannattaa panostaa pitkäjänteisesti.

Liidigeneroinnin kyvykkyyksien rakentaminen vaatii jatkuvaa optimointia, testausta ja seurantaa. Panostaminen kohderyhmän ymmärtämiseen ja  sisältöjen laatuun parantavat sekä liidien laatua että kasvattavat niiden määrää.

HubSpot tarjoaa erinomaiset työkalut liidigeneroinnin toteuttamiseen, mutta mikään järjestelmä ei tee tulosta itsestään. Siksi esimerkiksi erilaisten automaatioiden rakentelussa kannattaa aina arvioida niiden todellista vaikuttavuutta ja arvoa. 

Liidigeneroinnin kehittämisen rinnalla on usein järkevää hyödyntää suoraa prospektointia erityisesti silloin, kun tavoitellaan tiettyyn kohderyhmään kuuluvia yrityksiä ja niiden avainhenkilöitä. Tällöin sisältöjen laatu korostuu entisestään, sillä hyvän ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.

Oman markkinointirekisterin täysimääräinen hyödyntäminen

Oman markkinointirekisterin hyödyntäminen on markkinointiautomaation yksi tärkeimmistä käyttötarkoituksista. Usein hankittujen kontaktien ja liidien koko potentiaalia ei koskaan päästä hyödyntämään, sillä niihin suhtaudutaan liian kertakäyttöisesti.

Ratkaisu oman markkinointirekisterin hyödyntämiseen on sisältöstrategia, jonka avulla rakennetaan suhdetta potentiaaliseen asiakkaaseen pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä on pitää markkinointirekisteri aktiivisena ja sitoutuneena yritykseesi jo pitkään ennen varsinaista ostopäätöstä. Tämä on mahdollista vain jatkuvan viestinnän, kiinnostavien sisältöjen ja personoitujen tarjousten avulla. 

Markkinointiautomaation avulla voidaan seurata ja analysoida markkinointirekisterin käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita ja vuorovaikutusta. Markkinointiautomaatio auttaa myös tehostamaan myynnin prosesseja, kuten liidien seurantaa ja pisteytystä. 

HubSpot-osaamisemme

Olemme erikoistuneet HubSpotin käytön liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Ymmärrämme, että HubSpotin käyttö ei ole itseisarvo, vaan sen tarkoituksena on tukea yrityksen liiketoimintatavoitteita ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Keskitymme olennaiseen ja vältämme ylioptimointia asioissa, joilla ei ole selkeää liiketoiminnallista merkitystä. Tavoitteenamme on rakentaa tehokkaita ja toimivia ratkaisuja, jotka tuottavat mitattavaa arvoa yrityksellesi.

Analysoimme liiketoimintaprosessejasi, tavoitteitasi ja tarpeitasi ymmärtääksemme, miten HubSpot voi parhaiten tukea liiketoimintaasi. Tämän pohjalta suunnittelemme ja toteutamme kehityssuunnitelman HubSpotin hyödyntämiseen jatkossa.

Tarjoamme myös koulutusta ja pääkäyttäjämentorointia, jotta organisaatiosi jäsenet voivat hyödyntää HubSpotin ominaisuuksia täysimääräisesti. Näin varmistamme, että organisaatiosi saa kaiken hyödyn irti HubSpotista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Varaa aika maksuttomaan HubSpot-kartoitukseen

HubSpot kartoituksessa arvioimme HubSpotin käytön nykytilaa B2B-markkinoinnin kannalta keskeisimpien osa-alueiden osalta. Saat priorisoidun kehityslistan, jonka avulla voit kehittää HubSpot-työskentelyä yrityksessäsi.

Lue lisää ja varaa aika